Jak to celé funguje?

Díky BYX nemusí být cesta k vlastnímu bydlení složitá ani v době vysokých úrokových sazeb hypotečních úvěrů. Výhodnost a klíčové vlastnosti BYX nejlépe pochopíte díky kalkulátoru. Program BYX můžete v první fázi využít v bytovém domě Letnian.

BYX Knowledge Knowledge
Články z oblasti realitního
a hypotečního trhu.
BYX Knowledge
byx

Zjistěte, co je program BYX v krátkém videu. Přehrát video Přehrát video

Co je BYX

Bydlení hned, koupě později

S programem BYX můžete pořídit byt nyní a jeho plnou kupní cenu doplatit až za 6 let, resp. za 4 roky po jeho zkolaudování a předání k užívání.

Byt si můžete upravit podle vašich představ nebo ho můžete nechat zařídit nás podle vašich požadavků. Například namontujeme kuchyňskou linku nebo vestavěný nábytek.

Po dobu trvání vaší účasti v programu BYX můžete v bytě bydlet vy nebo ho můžete pronajímat.

Program BYX

  • Umožňuje vám stanovit si výši měsíčních plateb podle vlastních možností (s omezením spodní hranice)
  • Nevyžaduje přezkoumání příjmů žadatele při vstupu do programu
  • Ve srovnání s hypotékou má program BYX značnou výhodu nejen v aplikované výši úroku, ale zároveň ve flexibilitě a požadavku počáteční úhrady kupní ceny z vlastních zdrojů
  • Přináší smluvní jistotu neměnnosti původní kupní ceny v průběhu celé doby trvání účasti zájemce v programu BYX
  • Kupní cenu bytu můžete kdykoliv doplatit, tím nabydete vlastnické právo k bytové jednotce a svoji účast v programu tak ukončíte
  • Za určitých podmínek můžete svojí pozici v programu BYX převést na třetí stranu

 

Minimální měsíční platba BYX se odvíjí od úrokové sazby ČNB.
Jaká bude v době předání bytů, v roce 2025?

Předání bytů je předpokládané ve 3. čtvrtletí roku 2025. Při předpokládaném poklesu této sazby bude měsíční platba BYX nižší.

Měsíční platba dle úrokové
sazby ČNB (vč. DPH)

Typ bytu
Záloha
Kupní cena
(vč. příslušenství a DPH)
6,75 % p.a. (předchozí)
6,25 % p.a. (aktuálně)
6 % p.a.
2+kk (+1) 15 % 8 246 333 Kč
31 466 Kč
28 208 Kč
26 586 Kč
30 % 8 135 833 Kč
25 401 Kč
22 819 Kč
21 531 Kč


3+kk 15 % 10 040 307 Kč
38 210 Kč
34 247 Kč
32 257 Kč
30 % 9 905 768 Kč
30 826 Kč
27 686 Kč
26 105 Kč

Co umí kalkulátor?

Zkuste si spočítat, jak funguje pořízení bytu s programem BYX. Na konkrétních číslech se můžete přesvědčit o jeho výhodách.

Volba kategorie bytu

Vyberte, jaká kategorie bytu by vás zajímala. Pro každou kategorii jsme vybrali alespoň jeden typický byt z naší nabídky s obvyklou velikostí a kupní cenou. Přehled všech bytů v bytovém domě Letnian bude při zahájení prodeje bytů uveden na webových stránkách projektu.

Stanovení výše zálohy

Čím vyšší je vstupní záloha a čím dříve dojde k její úhradě, tím nižší je kupní cena, a tedy i doplatek. Výši úvodní zálohy na úhradu kupní ceny je možné zvolit mezi 5 % až 85 %. Maximální započitatelná doba pro výpočet snížení ceny je 18 měsíců, tedy předpokládaná doba výstavby.

Doba účasti v programu BYX

Účast v programu jde sjednat minimálně na období 12 měsíců a maximálně na období 48 měsíců od kolaudace bytového domu. Sjednaná doba trvání programu nijak neomezuje možnost mimořádně doplácet kupní cenu. To můžete udělat jednou za kalendářní půlrok. Výše měsíčních plateb bude po každé mimořádné úhradě překalkulována.

Současně je možné účast v programu BYX kdykoliv ukončit úhradou zbývající doplatku kupní ceny s předchozí notifikací alespoň dva měsíce předem (tři měsíce v případě doplacení úvěrem).

Nastavení měsíční platby

Výši měsíčních plateb si nastavte podle svých aktuálních nebo budoucích finančních možností. Tuto částku můžete v průběhu opakovaně měnit.
Po dokončení bytového domu a jeho kolaudaci s vámi bude uzavřena nájemní smlouva, na jejímž základě budete po dobu účasti v programu BYX oprávněni jednotku užívat, přičemž za užívání budete hradit sjednanou měsíční platbu. Tato měsíční platba je dělena na dvě části:

Nájem – touto částí je kompenzován úrokový náklad investora, související s neuhrazenou částí kupní ceny bytové jednotky a trvajícím úvěrovým financováním. Tady je kalkulováno s úrokem 5 % ročně (pro období do konce roku 2024), od roku 2025 může být úroková sazba upravena (snížena) v závislosti na (v tu chvíli) aktuální výši REPO sazby (vyhlašované ČNB). Úroková sazba bude následně upravována podle Všeobecných podmínek programu BYX. Nájem představuje minimální výši měsíční platby. To znamená, že při nastavení minimální měsíční platby nedochází ke snižování doplatku kupní ceny. Tento režim ale může být zajímavý pro zájemce, kteří čekají na vhodné okolnosti k prodeji starší nemovitosti nebo na nižší úrokové sazby hypotečních úvěrů a chtějí do toho okamžiku investovat do užívání bytu co nejméně.

Dílčí úhrada kupní ceny – tato část je v plné míře použita na úhradu kupní ceny bytu. Tady platí jednoduchý princip – čím vyšší měsíční platbu zvolíte, tím víc snižujete doplatek kupní ceny a tím nižší budete platit nájem pro další půlroční období. Tento režim může vyhovovat těm, jejichž pravidelné příjmy umožňují rychlejší úhradu kupní ceny.

Zhodnocení nemovitosti za dobu financování

Kalkulátor znázorňuje také potenciál možného zhodnocení bytu na základě předpokladu, že ceny bytů v Praze budou nadále růst, i když možná nižším tempem než v předchozích letech. Tímto parametrem lze modelovat, jak se v průběhu času sníží poměr celkové dlužné částky (doplatek kupní ceny) vůči simulované hodnotě nemovitosti na konci trvání programu BYX. Tento parametr je důležitý mimo jiné pro účely poskytnutí hypotečního úvěru, kdy banka sleduje parametr LTV (poměr mezi poskytovaným úvěrem a hodnotou zajištění/nemovitosti). Tato simulace je dalším ukazatelem potenciálu výhodnosti setrvání v programu BYX a získání lepší pozice při jeho skončení, ve smyslu výhodnějších parametrů hypotečního úvěru pro dofinancování kupní ceny.

Je třeba zdůraznit, že kupní cena není dle smluvní dokumentace nijak navyšována a zůstává neměnná po celou dobu účasti v programu BYX ve výši sjednané ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Tedy není zasažena inflačními nebo jinými vnějšími vlivy.

Letnian

Časté dotazy

Hledáte odpověď? Přečtete si nejčastější dotazy, na které se ptáte.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve středu 29.11.2023 rozhodla o zmírnění pravidel pro poskytování hypoték. Od ledna už banky nebudou muset uplatňovat limit maximální výše celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu (DTI).
I když ČNB tímto krokem podmínky formálně uvolnila, stejně jako po zrušení limitu DSTI z června 2023 lze očekávat, že si banky ponechají pro vyhodnocení maximální úrovně dluhu klienta nějakou vlastní formu limitů, jejichž volnost bude záviset na posouzení rizikovosti klienta a zájmu bank poskytovat hypotéky. Zároveň lze očekávat, že si banky budou v tomto směru navzájem konkurovat, podmínky se tedy můžou i nadále uvolňovat a vyvíjet. Je však nepravděpodobné, že by se některá banka objevila s nabídkou hypotéky, která by nebrala v úvahu žádný limit úvěru ve vztahu k příjmu žadatele.

I po červnovém zrušení limitu pro podíl všech splátek dlužníka vůči jeho čistým příjmům (DSTI) si banky tento limit v pozměněné podobě zachovaly. Na základě individuálního posouzení jsou tak některé banky ochotné uplatnit limit DSTI až na úrovni 60 % (místo původních 45-50 % dle věku žadatele).

Při čistém měsíčním příjmu 50 000 Kč to znamená maximální měsíční splátkové zatížení 30 000 Kč, které při úrokové sazbě 5,71 % (tj. průměrné sazby nových hypoték v říjnu 2023 dle ČBA Hypomonitoru) a splatnosti 30 let, odpovídá hypotéce přibližně 5,1 mil. Kč.

V případě zájmu jsme připraveni připravit individuální nezávaznou nabídku hypotečních úvěrů. Naši hypoteční poradci spolupracují s téměř všemi bankami na trhu.

K pořízení bytu v bytovém domě Letnian je, kromě běžné bankovní hypotéky, možné v počátku využít i program BYX (de facto virtuální hypotéku), a starosti s vyřizováním hypotéky můžete hodit až na 6 let za hlavu. K tomu máte už od začátku garantovanou pevnou kupní cenu, kterou budete mít čas uhradit z vlastních prostředků nebo z hypotéky až do 30. 6. 2029. Do té doby pro vás bude program BYX fungovat podobně jako běžná hypotéka, ale:

  • bez prokazování příjmu a dalších omezení
  • s flexibilní výši měsíční splátky
  • s nižší úrokovou sazbou než u většiny běžných hypoték
  • s možností mimořádných úhrad nebo úplného doplacení bez sankcí

BYX není jednorázová akce. Je koncepční řešení, které umožňuje sjednat budoucí kupní smlouvu, a současně i smlouvu budoucí nájemní, a odložit úhradu kupní ceny až o 4 roky po kolaudaci objektu – po tuto dobu zůstanete v nájmu ve svém budoucím bytě. V zahraničí se takovému typu transakce říká “rent-to-buy”.

Ano, jedná se o „ocenění“ kupujícího  s vyšší zálohou. Výše slevy funguje obdobně jako kdyby klient výši zálohy nad 5 % výchozí kupní ceny investoval s úrokem 7 % p.a. Pro výpočet tohoto event. snížení kupní ceny je zároveň důležitý i termín, ve kterém dojde k úhradě zálohy. Nejvyššího snížení je možné dosáhnout při úhradě zálohy do 31. 5. 2023, kdy se jako tzv. započitatelná doba používá 20 měsíců (tj. období výstavby), po tomto termínu se bude délka období již snižovat.

Co umí kalkulátor

Samozřejmě. Byt si můžete upravit podle běžných podmínek pro provádění klientských změn, které jsou známy z ostatních developerských projektů, a které jsou pro bytový dům Letnian nastaveny jen více přátelsky a klientsky.

Byty Letnian

Ano, pokud bude uhrazena záloha kupní ceny alespoň ve výši 30 %, bude souhlas s podnájmem bytu udělen

Samozřejmě. Stačí avizovat dřívější úhradu doplatku kupní ceny, a k tomu okamžiku bude ukončena nájemní smlouva a podán návrh na vklad vaší kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Co umí kalkulátor

V případě mírných změn ve vašich plánech je možné snížit měsíční platby, event. byt pronajmout někomu, kdo bude původně sjednané nebo upravené platby hradit místo vás. Je možné také převést svoji pozici na třetí osobu, která může i nemusí v BYXu pokračovat. Při převodu vaší pozice výhody navýšení hodnoty vašeho bytu zůstávají jenom vám. Vzorové smlouvy o převodu pozice jsou k dispozici.

V podstatě se jedná o kalkulaci plateb nájemného, kterými je kompenzován náklad developera, kdy kupní cena není před zahájením užívání bytu uhrazena, a přesto je byt v plném rozsahu užíván. Dále je volitelně k těmto platbám přidána část, kterou je hrazen doplatek kupní ceny – je jen na vás v jaké výši. Tato část platby může být i zcela minimální.

Co umí kalkulátor

Úvodní nastavení pro první šestiměsíční období BYXu je v poměru cca 27% (úhrada):73% (nájem) (z celkové částky vč. DPH). Je ale možné poměr nastavit podle požadavku. Jen nelze překročit minimální částku, která je pro každý byt stanovena s ohledem na výši doplatku kupní ceny. Pozn.: Hypoteční úvěr s úrokovou sazbou 6,29% a splatností 25 let pracuje ve stejném období s poměrem cca 21% (úmor/splátka jistiny):79% (úrok).

Co umí kalkulátor

Bude ovlivněn pozitivně, resp. měsíční platby budou pozitivně ovlivněny, neboť kopírují REPO sazbu (vyhlašovanou ČNB) s diskontem, tedy každý pokles povede ke snížení i těchto plateb. Při stávající úrovni REPO sazeb naše kalkulace pracují s 5% p.a. úročením, tedy výrazně nižším než jsou běžné hypotéky, nebo jiné výhodné úvěrové linky (nikoliv spotřebitelské úvěry, které pracují s násobně vyššími úrokovými náklady).

Ano. Ohledně vašeho bytu bude po celou dobu trvání vaší účasti v BYXu uzavřena jediná budoucí kupní smlouva, současně i podmínky financování na straně developera neumožňují její další prodej jiné osobě, než vám

Ano, bezplatně vždy na konci šesti měsíčního období. Nebo jednou v průběhu trvání tohoto období, pokud klient není v prodlení s plněním jakékoliv smluvní povinnosti podmínek BYX, změna neohrozí řádné plnění podmínek Programu BYX Klientem a bude uzavřen dodatek smluvní dokumentace BYX. Změna bude sjednána formou velmi jednoduchého formuláře, který tvoří dodatek smluvní dokumentace.

Co umí kalkulátor

Nejlépe úhradou kupní ceny, kdy ihned končí nájemní vztah a je uzavřena kupní smlouva, která bude podána na katastr nemovitostí. Současně je možné i převést smlouvu na třetí stranu, se všemi výhodami, které pro klienta vyplynou, a to zejména s předpokládaným zhodnocením bytu a sníženou úrokovou sazbou hypotéčních úvěrů.

Ano, jak je uvedeno v části “možnosti v případě nepředvídaných okolností” výše – jedná se o koncept převodu pozice na třetí osobu.

Nenašli jste odpověď, kterou hledáte?
Napište nám na info@byx.cz
nebo volejte +420 800 720 250